KONTAKT


ZUBNÍ PRAXE

MUDr. Petr Kulovaný
Roudenská 31
370 01 České Budějovice
773 982 271
info@zubarceskebudejovice.cz
www.zubarceskebudejovice.cz

MUDr Vachulka Pavel
Roudenská 31
370 01 České Budějovice
777 867 545
Dr.Vachulka@seznam.cz
www.zubnipececb.cz

IMPLANTOLOGIE

Implantace je moderní stomatologický zákrok, který řeší chybějící zuby v dutině ústní. Zubní implantáty jsou titanové šrouby, které se zavedou přímo v čelistní kosti. Implantáty mají speciální povrch, který umožní kosti, aby byl implantát do kosti integrován. Spojení implantátu s protetickou prací je zajištěno pomocí tzv. abutmentu, což je do implantátu šroubem fixovaný čep, který tvoří nosný základ pro protetickou práci. Výhodou implantátů je, že ostatní zuby zůstanou zcela nedotčeny, není potřeba je brousit (například jako u můstků). Během zákroku je možné zavést více implantátů najednou.


Vstupní vyšetření


U každého pacienta, který má zájem o implantaci provedeme vstupní vyšetření, které zahrnuje:
 • OPG snímek (odkaz na fotografii), který zhotovíme přímo v naší praxi (pokud si pacient nepřinese vlastní aktuální snímek)
 • celkové vyšetření stavu dutiny ústní
 • seznámení o důležitosti dentální hygieny
 • vytvoření léčebného plánu, na základě předchozích vyšetření, kde pacient nalezne veškeré potřebné informace o zákroku, velikosti a množství zvoleného implantátu zubním lékařem
 • seznámení s finanční kalkulací
 • stanovení termínu implantace

Samotná implantace (zavedení implantátu)

Implantace je poměrně málo invazivní zákrok, který provádíme ambulantně v lokální anestezii, který trvá zhruba 30 min (dle náročnosti a množství použitých implantátů). Předpokladem úspěšného zákroku je dostatek kvalitní kosti v místě předpokládané implantace. Pokud není dostatečné množství kosti, je možno provést doplnění kosti tzv. Sinus lift.

Základním úspěchem implantace je nejen dostatek kosti, ale i správná dentální hygiena, jak před zákrokem, tak po implantaci. Při hygieně se používají speciální zubní kartáček pro čištění implantátů, mezizubní kartáčky a zubní nitě. Svým pacientům nabízíme služby dentální hygieny, která je seznámí se všemi potřebnými pomůckami http://hygienadentalni.cz/


Implantace má několik fází:
 • fáze zavedení implantátu – ambulantně v ordinaci
 • fáze zavedení vhojovacího válečku (za 3 – 6 měsíců od zavedení implantátu)
 • fáze sejmutí otisku a v laboratoři se zhotoví zubní náhrada (cca za 14 dní od zavedení vhojovacího válečku)
 • fáze odevzdání protetické práce pacientovi
Implantát

Péče po implantaci

V následujících dnech po implantaci se mohou objevit mírné bolesti, otok tváře, či krevní podlitiny. Při těchto potížích je možné užít běžně dostupná analgetika (léky tlumící bolest) a místo ledovat V některých případech pacient užívá antibiotika. Druhý den po implantaci následuje kontrola, Cca po 7 dnech dojde k vyjmutí stehů. Dodržování dentální hygieny je nezbytné! Následuje doba hojení, která trvá zhruba 3 až 6 měsíců (závisí na druhu implantátu a zdravotním stavu pacienta)


Vhojení implantátů (životnost implantátů)

V naší ordinaci používáme kvalitní implantáty, které mají vysokou úspěšnost vhojení. Pokud by přeci jen došlo k tomu, že se implantát nevhojí, vyjmeme ho a po zahojení zdarma zavedeme nový implantát.


Pro koho není implantát vhodný?

 • Pro pacienta se silnou cukrovkou
 • Poruchy srážlivosti krve
 • Nádorová onemocnění v dutině ústní
 • Silné kuřáctví
 • Nedostatečná hygiena dutiny ústní

Augmentační techniky - nedostatek kosti

Augmentace – doplnění kosti, která se provádí v případě nedostatečného množství kosti v místě implantace.

Pokud není dostatek kosti pro zavedení implantátu, musí se dodávat náhrada kostní tkáně. Tento augmentační materiál je vyroben buď chemicky, aby byla podobná složením kosti přirozené, anebo je získaná z kravské hlavice stehenní kosti a je upravena tak, aby byla naprosto bezpečná.

Pro doplnění umělé kosti používáme výrobky

Sinus lift Sinus lift je chirurgický zákrok, který je nutno provést při nedostatku kosti v postraních úsecích horní čelisti. Úbytek kosti ztěžuje nebo znemožňuje jednoduchou implantaci. V důsledku toho je nutné zvětšit objem kosti pomocí augmentace (doplnění kosti).

Uzavřený sinus lift
Pokud není nutno dodávat kost ve velkém rozsahu, lze toto provést tzv. uzavřeným sinus liftem. Tento zákrok provádíme pomocí Hiossen systému. Kdy k doplnění kosti není nutno otevírat čelistní dutinu ze strany, nekostní granulát vpravíme do požadovaného místa přímo preparační štolou.

Sinus lift se provádí současně při zavedení implantátu, v některých případech, určí lékař, se může sinus lift provést jako první a po vhojení se při další návštěvě zavede implantát.


Okamžitá implantace

Jeden z dalších zákroků, které provádíme v naší ordinaci je okamžitá implantace. Během  jedné návštěvy se extrahuje zub a ihned po extrakci se zavede do místa ztraceného zubu implantát. Tento postup volíme nejčastěji při chybění zubů ve frontálním úseku dutiny ústní. Ve většině případů je možné okamžitě zhotovit provizorní korunku do místa chybějícího zubu a nebudete tak společensky indisponováni.